Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

23.01.2019.

RODO Polityka Prywatności arrow Dział Kanalizacji Sanitarnej
23.01.2019.
Menu witryny
RODO Polityka Prywatności
Aktualności
O nas
Zarząd i Rada Nadzorcza
Dział ADM
Dział Energetyki Cieplnej
Dział Wodociągi
Dział Kanalizacji Sanitarnej
Dział Komunalny
Obsługa Techniczna i AKP
Cenniki opłat i usług
Wnioski i Harmonogramy
Ogłoszenia i przetargi
Pogoda Parczew UM
Pogoda Parczew COAMPS
Kontakt / tel. alarmowe
Modernizacja Oczyszczalni
REGULAMINY
Dział Kanalizacji Sanitarnej Utwórz PDF Drukuj

Kontakt:
tel.: 83 355 12 77
e-mail: wodkan@zukparczew.pl


Dział Kanalizacji Sanitarnej

Dział Kanalizacji Sanitarnej prowadzi działalność:

Na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (Decyzja Nr TI-7015/40/02)Dział zajmuje się bieżącą konserwację i eksploatację oczyszczalni ścieków wraz
z 28-oma przepompowniami ścieków oraz siecią kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Parczew oraz części gm. Siemień.Zadania

 

Do najważniejszych zadań eksploatacyjnych należy:

1. Bieżące utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków

2. Utrzymanie w sprawności technicznej 22-u przepompowni znajdujących się
    na terenie gminy Parczew oraz 6-ciu na terenie gminy Siemień.

3. Utrzymanie i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

4. Usuwanie awarii powstających na sieciach kanalizacyjnych oraz przyłączach

    agregatem ciśnieniowym WUKO.

    Dział obejmuje swoją obsługą sieć kanalizacji sanitarnej:
    - Grawitacyjną o średnicy od 800 mm do 200 mm o długości 35,0 km,
    - Tłoczną od średnicy 160 mm do 90 mm długości 5,7 km,
      oraz przykanaliki sanitarne o długości 18,0 km (1624 szt).
   
Ogółem obsługujemy sieć wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o długości ponad 58,7 km.

 
© 2019 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. :: ZUK Parczew Sp. z o.o.