Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

23.01.2019.

RODO Polityka Prywatności arrow Dział Komunalny
23.01.2019.
Menu witryny
RODO Polityka Prywatności
Aktualności
O nas
Zarząd i Rada Nadzorcza
Dział ADM
Dział Energetyki Cieplnej
Dział Wodociągi
Dział Kanalizacji Sanitarnej
Dział Komunalny
Obsługa Techniczna i AKP
Cenniki opłat i usług
Wnioski i Harmonogramy
Ogłoszenia i przetargi
Pogoda Parczew UM
Pogoda Parczew COAMPS
Kontakt / tel. alarmowe
Modernizacja Oczyszczalni
REGULAMINY
Dział Komunalny Utwórz PDF Drukuj

 

 

 


Kontakt:
tel.: 83 355 12 69
e-mail: komunalny@zukparczew.pl


Dział Komunalny

Dział Komunalny świadczy usługi dla ludności i podmiotów gospodarczych na terenie terenie miasta i gminy Parczew oraz gmin sąsiednich: Wisznice, Siemień, Podedwórze, Jabłoń i Milanów.

Zadania realizowane są przez poddziały:

A. Oczyszczanie stałe: to działalność związana z wywozem i składowaniem
    nieczystości stałych oraz selektywnej zbiórki odpadów: tworzywa sztuczne,
    szkło, makulatura.
    Wysegregowane odpady następnie sprzedawane są dla firm
    prowadzących recykling odpadów


B. Oczyszczanie płynne: zajmuje się usługami związanymi z wywozem
    nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi z terenu nie
    uzbrojonego w kanalizację sanitarną ogólnospławną.

C. Zamiatanie ulic i chodników: wykonuje usługi zamiatania ulic i placów
    na terenie miasta. Głównym zleceniodawcą jest Urząd Miejski.

D. Transport: wykonuje usługi związane z wynajmem sprzętu ciężkiego.

Na wyposażeniu "transportu" znajduje się następujący sprzęt:

  - koparko-ładowarki "Case"
  - samochód ciężarowy Star 244W
  - samochód towarowy VW T5
  - ciągnik Ursus 3512 z przyczepą.

E. Szalet miejski: obsługa szaletu miejskiego prowadzona na zlecenie Urzędu
    Miejskiego.

F. Dystrybucja gazu bezprzewodowego: prowadzi działalność na podstawie
    koncesji Nr OPC/4921/2762/OLB/2004/ASZ na obrót paliwami ciekłymi:

    - gazu propan-butan luzem na stacji auto-gazu;
    - gazu propan-butan w butlach 11 kg, a także w butlach 2kg, 3 kg i 5 kg;
    - gazów technicznych: tlenu, acetylenu ,dwutlenku węgla, argonu;
    - sprzedaż części do kuchenek i piecyków gazowych.

G. Magazyn: to działalność związaną ze sprzedażą detaliczną materiałów
    i części zamiennych na potrzeby innych działów, oraz klientom z zewnątrz.
    Sprzedawane materiały to głównie armatura wodociągowa i kanalizacyjna,
    pojemniki na odpady komunalne.


 
© 2019 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. :: ZUK Parczew Sp. z o.o.