Zakład Usług Komunalnych w Parczewie Sp. z o.o.

28.07.2015.

Aktualności
28.07.2015.
Menu witryny
Aktualności
O nas
Zarząd i Rada Nadzorcza
Dział ADM
Dział Energetyki Cieplnej
Dział Wodociągi
Dział Kanalizacji Sanitarnej
Dział Komunalny
Obsługa Techniczna i AKP
Cenniki opłat i usług
Wnioski i Harmonogramy
Ogłoszenia i przetargi
Pogoda Parczew
Logowanie

Nie pamiętasz hasła?
Aktualności Utwórz PDF Drukuj

                                                                           Odbiorcy ciepła

                                                               w Parczewie

========================

 

sprawa dotyczy : informacja o planowanym postoju  sieci ciepłowniczej w Parczewie.

                           =================================================

 

 

     Zakład  Usług  Komunalnych  Spółka z o.o.  w  Parczewie  informuje  wszystkich  swoich  odbiorców  ciepła,  że  w związku z usuwaniem awarii głównej magistrali ciepłowniczej dn 300/450  na odcinku 180 metrów nastąpi postój kotłowni w dniach 2015-06-23 – 25-06-2015, w wyniku czego nie będzie można korzystać z ciepłej wody. Za utrudnienia przepraszamy , ale wymiana tego odcinka kanału jest niezbędna dla  bezawaryjnego dostarczania ciepła dla naszych odbiorców a stan starego kanału tego już nie zapewniał.

 

                                                                        z  poważaniem

                                                                                                         KIEROWNIK  DEC

                                                                                                                              mgr inż. Grzegorz Jakimiuk


 

 

 

Parczew, dn.2015-05-25

Nasz znak : EC-         /2015

                                                     

 

ZAPROSZENIE

====================

 

 

 

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W PARCZEWIE  ZAPRASZA PODMIOTY ZAINTERESOWANE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE PRZEBUDOWY SIECI MAGISTRALNEJ KANAŁOWEJ DN 300/450  NA SIEĆ MAGISTRALNĄ WYKONANĄ W TECHNOLOGII RUR PREIZOLOWANYCH DN 250/400 Z MATERIAŁÓW WŁASNYCH. ZAKRES MODERNIZACJI OBEJMUJE ~180M

Przedmiotowa modernizacja winna być wykonana w okresie czerwiec/lipiec 2015r., jednakże nie później niż 15 lipiec 2015r.

Dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Spółki 21-200 Parczew ul. Piwonia 73, w dziale Energetyki Cieplnej w godzinach 700 – 1500.

Sprawę prowadzi kierownik DEC Grzegorz Jakimiuk

SIWZ oraz STWiOR  możliwe do pobrania po kontakcie z prowadzącym

 

                                                              z poważaniem

 

                                                                                                   kierownik    DEC

 

                                                                                                 mgr inż. Grzegorz Jakimiuk

  

 

INFORMACJA

 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie z terenu miasta Parczew raz w miesiącu odbierany jest popiół (miesiące zimowe) oraz odpady biodegradowalne (miesiące letnie).

Wymienione odpady odbierane są w każdy pierwszy piątek miesiąca wg harmonogramu:

- POPIÓŁ odbierany jest w okresie od 1 października do 30 kwietnia

- ODPADY BIODEGRADOWALNE  odbierane są w okresie od 1 maja do 30 września.

 

W wyznaczonych okresach zarówno popiół jak i odpady biodegradowalne należy gromadzić w pojemniku luzem i nie można łączyć ich z odpadami innego typu. W okresach nie objętych zbiórką, odpady takie można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) znajdującego się na bazie ZUK przy ul Piwonia 73 w Parczewie.

Jednocześnie informujemy, że pojemniki przeznaczone do zbiórki popiołu i odpadów biodegradowalnych można wypożyczyć w ZUK Parczew po okazaniu dowodu tożsamości. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 83 355 12 69.

 ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW.

 

 


 

 

 

INFORMACJA

 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie  prosi o podpisywanie pojemników na odpady komunalne numerem domu, w przypadku niepodpisanego pojemnika odpady mogą być nie zabrane.

      


Uwaga: o

 Z dniem 01.04.2014r. zmianie ulega cennik wywozu nieczystości w Gminach:

- Parczew

 - Jabłoń

- Wisznice

cennik dostępny jest pod tym linkiem.

 

 

Uwaga: 

  biuro@zukparczew.pl

   Zmienione zostały numery telefonów do poszczególnych działów:

 

CENTRALA TELEFONICZNA

83 355 12 66

SEKRETARIAT                                                        83 355 12 68

ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH

83 355 22 51

WODOCIĄGI - KANALIZACJA                             83 355 22 54

ENERGETYKA CIEPLNA                                      83 355 22 58

USŁUGI KOMUNALNE

83 355 12 69

GAZ BEZPRZEWODOWY                                         83 355 12 73

KASA/PŁATNOŚCI                                                 83 355 12 63


OCZYSZCZALNIA UL. SIEMIEŃSKA                      83 355 12 77

CIEPŁOWNIA UL. POLNA                                    83 355 12 82 

 

 


 INFORMACJE O WYMAGANYCH POJEMNIKACH NA ODPADY KOMUNALNE

 

    ->   Informacja

  

  

   
   
 
© 2015 Zakład Usług Komunalnych w Parczewie Sp. z o.o. :: ZUK Parczew Sp. z o.o.