Kontakt / tel. alarmowe

adres e-mail: biuro@zukparczew.pl

 

83 355 12 66 - CENTRALA TELEFONICZNA
83 355 12 68 - SEKRETARIAT
83 355 22 51 - ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH                                                      
83 355 22 54 - WODOCIĄGI - KANALIZACJA
83 355 22 58 - ENERGETYKA CIEPLNA
83 355 12 69 - USŁUGI KOMUNALNE
83 355 12 73 - GAZ BEZPRZEWODOWY
83 355 12 63 - KASA/PŁATNOŚCI
83 355 12 77 - OCZYSZCZALNIA UL. SIEMIEŃSKA  - telefon alarmowy w przypadku awarii kanalizacji
83 355 12 82 - CIEPŁOWNIA UL. POLNA  - telefon alarmowy w przypadku awarii ciepła

514 432 879 - TELEFON ALARMOWY 24/h